JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน

เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 05 ธันวาคม 2561
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561
จำนวน 3 รายการ ดังนี้

1. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)

   เด็กชายธนกร แซ่เฮ้อ เด็กชายณัฐวัฒน์  อัศวะมงคล
ครูผู้ฝึกสอน นางสาวชนันท์ธิดา  ประพิณ

               

2. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

   เด็กหญิงตรีรัตน์  ไชยพูน ครูผู้ฝึกสอน นางอัจฉรา  เชียงหล้า

      

3. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

   เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทอนสวัสดิ์ ครูผู้ฝึกสอน นางอัจฉรา  เชียงหล้า

      

งานเปิดอาคารเรียน “อภิชัยขาวปีอนุสรณ์”

เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 23 มิถุนายน 2561
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

งานเปิดอาคารเรียน “อภิชัยขาวปีอนุสรณ์” ได้รับเกียรติจาก นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
มาเป็นประธานเปิดอาคารเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน คณะครู ชุมชนบ้านแม่ตืน ทั้ง 4 หมู่บ้าน
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2561

 

 

งานหล่อรูปเหมือน “ครูบาอภิชัยขาวปี”

เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 23 มิถุนายน 2561
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

งานหล่อรูปเหมือน “ครูบาอภิชัยขาวปี”

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน วันที่ 22-23 มิถุนายน 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 20 พฤษภาคม 2561
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

การประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ณ ใต้ถุนอาคารเรียน 017 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2561


กิจกรรมตลาดวิถีไทย#เท่กินผักน่ารักผลไม้

เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 01 มิถุนายน 2561
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

ตลาดวิถีไทย #เท่กินผักน่ารักกินผลไม้ Folk Market By Chumchonbanmaetuen

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00 ถึง 16.00 น.

สถานที่จัดกิจกรรม ใต้ถุนอาคาร 107 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน

โครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก “ส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียน”

 

การประชุมสะเต็มศึกษาสำหรับครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 20 พฤษภาคม 2561
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

การประชุมสะเต็มศึกษาสำหรับครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ณ ศูนย์อบรม สพฐ.100 โรงเรียนบ้านแม่เทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 
ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


มีผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี้ 1. นายเพชร  โสภา 2. นางบัวเรียม โสภา 3. นายมานพ  วงค์เศษ 4. นางสาวชนันท์ธิดา ประพิณ

 

แหล่งค้นคว้า