กิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มเวลาเรียนลดเวลารู้ "สะเต็มศึกษา" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 28 เมษายน 2561 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มเวลาเรียนลดเวลารู้ "สะเต็มศึกษา" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สะเต็มศึกษาด้วยโปรแกรม Scratch

ฮิต: 269

แหล่งค้นคว้า