JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันวิชาสัมพันธ์ /กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย และสะเต็มศึกษา

เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 25 เมษายน 2561 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน จัดกิจกรรมวันวิชาสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 นำเสนอกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย และสะเต็มศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคมพ.ศ. 2561 ณ ใต้ถุนอาคารเรียน 017

ฮิต: 1197

แหล่งค้นคว้า