JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสะเต็มศึกษาสำหรับครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

เผยแพร่เมื่อ: วันอาทิตย์, 20 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

การประชุมสะเต็มศึกษาสำหรับครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ณ ศูนย์อบรม สพฐ.100 โรงเรียนบ้านแม่เทย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 
ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


มีผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี้ 1. นายเพชร  โสภา 2. นางบัวเรียม โสภา 3. นายมานพ  วงค์เศษ 4. นางสาวชนันท์ธิดา ประพิณ

 

ฮิต: 1000

แหล่งค้นคว้า