JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเปิดอาคารเรียน “อภิชัยขาวปีอนุสรณ์”

เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 23 มิถุนายน 2561 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

งานเปิดอาคารเรียน “อภิชัยขาวปีอนุสรณ์” ได้รับเกียรติจาก นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
มาเป็นประธานเปิดอาคารเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน คณะครู ชุมชนบ้านแม่ตืน ทั้ง 4 หมู่บ้าน
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2561

 

 

ฮิต: 937

แหล่งค้นคว้า