JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน

เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 05 ธันวาคม 2561 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561
จำนวน 3 รายการ ดังนี้

1. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)

   เด็กชายธนกร แซ่เฮ้อ เด็กชายณัฐวัฒน์  อัศวะมงคล
ครูผู้ฝึกสอน นางสาวชนันท์ธิดา  ประพิณ

               

2. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

   เด็กหญิงตรีรัตน์  ไชยพูน ครูผู้ฝึกสอน นางอัจฉรา  เชียงหล้า

      

3. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

   เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทอนสวัสดิ์ ครูผู้ฝึกสอน นางอัจฉรา  เชียงหล้า

      

ฮิต: 1046

แหล่งค้นคว้า