JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

ข่าวประชาสัมพันธ์

การวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ

เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 24 เมษายน 2561 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน และนางสาวชนันท์ธิดา ประพิณ ได้เข้าร่วมการวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561 – 2563

ฮิต: 7376

แหล่งค้นคว้า