JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามผลการวิจัยการใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี

เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 24 เมษายน 2561 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

คณะติดตามผลการวิจัยของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดตามผลการวิจัยการใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ในชั้นเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในวันที่22 – 23 มกราคม พ.ศ. 2561

ฮิต: 1233

แหล่งค้นคว้า