JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน การเล่านิทาน

เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 24 เมษายน 2561 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ นันธิ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลาดับที่ 11 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปี พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดปทุมธานี รายการแข่งขัน การเล่านิทาน ประเภท นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ครูผู้ฝึกสอน นางสาวชนิกานต์ กันทาทรัพย์

ฮิต: 1108

แหล่งค้นคว้า