เทศบาลตำบลแม่ตืน ฝึกอบรมเยาวชนคนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย

เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 25 เมษายน 2561
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ใต้ถุนอาคารเรียน 017

เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 25 เมษายน 2561
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

การเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 25 เมษายน 2561
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

การจัดงานวิชาการสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 25 เมษายน 2561
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ณ ฝายกักเก็บน้ำแม่จ๋อง

เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 25 เมษายน 2561
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

แหล่งค้นคว้า