ข้อมูลพื้นฐาน

เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 24 เมษายน 2561 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลบุคลากรในโรงเรียน

ปีการศึกษา

ผู้บริหาร

ข้าราชการครู

ลูกจ้างประจำ

ครูธุรการ

ครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

 

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ครูอัตราจ้าง

มีตัวอยู่จริง

ช่วยราชการ

2558

1

9

-

1

1

-

1

3

2559

1

9

1

1

1

-

1

3

2560

1

9

-

1

1

-

1

3

2561

1

9

-

1

1

1

1

3

 


ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาลปีที่ 1

10

14

24

อนุบาลปีที่ 2

14

16

30

รวมอนุบาล

24

30

54

ประถมปีที่ 1

13

7

20

ประถมปีที่ 2

11

15

26

ประถมปีที่ 3

14

14

28

รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

38

36

74

ประถมปีที่ 4

14

13

27

ประถมปีที่ 5

19

11

30

ประถมปีที่ 6

19

13

32

รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

52

37

89

รวมประถม

90

73

163

รวมทั้งสิ้น

114

103

217

 

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาลปีที่ 1

14

15

29

อนุบาลปีที่ 2

12

6

18

รวมอนุบาล

26

21

47

ประถมปีที่ 1

12

16

28

ประถมปีที่ 2

13

15

28

ประถมปีที่ 3

14

15

29

รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3

39

46

85

ประถมปีที่ 4

19

12

31

ประถมปีที่ 5

19

13

32

ประถมปีที่ 6

12

16

28

รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

50

41

91

รวมประถม

89

87

176

รวมทั้งสิ้น

115

108

223

ฮิต: 1206

แหล่งค้นคว้า