JoomlaTemplates.me by BlueHost Reviews

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1/2561

เผยแพร่เมื่อ: วันเสาร์, 19 พฤษภาคม 2561
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561

 

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน ยินดีต้อนรับทุกท่าน

เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 25 เมษายน 2561
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรมวันวิชาสัมพันธ์ /กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย และสะเต็มศึกษา

เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 25 เมษายน 2561
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน จัดกิจกรรมวันวิชาสัมพันธ์ เพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 นำเสนอกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย และสะเต็มศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคมพ.ศ. 2561 ณ ใต้ถุนอาคารเรียน 017

เทศบาลตำบลแม่ตืน จัดทำโครงการฝึกอบรมเยาวชนคนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย

เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 25 เมษายน 2561
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ

เทศบาลตำบลแม่ตืน จัดทำโครงการฝึกอบรมเยาวชนคนรุ่นใหม่รู้ทันอัคคีภัย ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน

แหล่งค้นคว้า